Näkökenttä

Näkökenttä / Field of View, 2017

Maalaus: akryyliväri ja spraymaali kaiverretulle MDF:lle, 350 cm x 870 cm. Veistos: ruostumaton teräs ja vaneri, 25 cm x 33 cm x 30 cm. Painting: Acrylics and spray on carved MDF, 350 cm x 870 cm. Sculpture: Stainless steel and plywood, 25 cm x 33 cm x 30 cm.

TREDU-Kiinteistöt Lempäälä Virta-kampus. 

in english

Näkökenttä

"Näkökenttä" on sijoitettu Lempäälän Virta-kampuksen monitoimisaliin, jota käytetään muun muassa Lempäälän valtuustokokouksiin. Teos on ripustettu kahdelle seinälle ja sitä voi tarkastella salin lisäksi myös yleisöparvelta.

Salin edestä katsottuna vasemmalle on sommiteltu melkein koko seinän mittainen ryhmä, joka koostuu 21 pyöreästä, maalatusta kiekosta. Kiekkojen pinnassa kulkee kaiverretuin kohokuvioin toteutettua puun oksistoa ja lehvästöä, joka kurottaa etuosan ikkunaa kohti. Maalaus kiekkojen pinnassa koostuu abstrakteista värialueista ja viivastoista, jotka kulkevat kohokuvien yli ja jatkuvat myös kiekosta toiseen. Oikealla seinällä on pienoisveistos, jossa tuolin päällä seisova ihmishahmo katsoo suoraan vastapäisen seinän kiekkoihin.

Katsojalle "Näkökenttä" mahdollistaa monipuolisen tarkastelun. Teoksen maalauskokonaisuutta ja veistosta voi tutkia joko yhdessä tai erikseen, riippuen katselupaikasta ja -kulmasta. Jo pelkästään fyysisen kokonsa kautta seinät tarjoavat erilaisen katseluelämyksen, jossa vastakohdat korostuvat: tyhjä-täysi, pieni-suuri, värikäs-pelkistetty. Kiekoissa esittävä ja abstrakti taas nivoutuu yhteen, luontoa jäljittelevä orgaaninen muoto, arvaamattomat mutta pehmeät värikentät joita halkovat terävät viivastot.

Veistoksessa hahmo on innostunut. Nousu tuolille on yhtä aikaa pieni ja suuri teko. Tavoitellessamme uutta näkymää tai näkökulmaa meidän on tehtävä asioita poikkeavalla tavalla. Tämä vaatii aina myös rohkeutta. On hauskaa leikitellä ajatuksella miten teoksen pieni hahmo näkee vastapäisen seinän suuren kokonaisuuden. Näkymä on pirstaleinen ja monimuotoinen, mutta se etenee ja pysyy kasassa, se on lopulta johdonmukainen. Kaikkia osasia tarvitaan, jotta kokonaisuus syntyy. Veistoksen jalusta, jossa tuoli seisoo, koostuu myös erikokoisista pyöreistä kiekoista. Ne ovat vielä valkoisia, maalaamattomia, odottamassa.

Field of View

"Field of View" is installed in Lempäälä Virta Campus multi-use hall where Lempäälä Municipality Council meets. The work of art occupies two opposing walls of the hall, and it can also be observed from the balcony for the general public, one floor up.

Looking from the front of the hall, on the left hand side wall there is a group of 21 painted discs, covering most of the wall. On the surface of the discs there is hand-carved relief of tree branches and leaves reaching for the window on the front wall. The painting on the discs has abstract areas of colour and groups of lines that cover the relief and also continue from one disc to the next.

On the right hand wall there is a miniature sculpture in which a human character standing on a chair looks at the discs on the opposing wall.

For the viewer "Field of View" offers multiple ways for observation. The painting and the sculpture can be observed either as one entity or as separate, depending on the location and angle of observation. Already the different scales of the work on opposing walls give rise to diverse viewing experience; full - empty, small - large, colourful - bare. On the discs, figurative and abstract combine, with organic shapes mimicking nature and seemingly random smooth fields of colour cut by abrupt groups of lines.

The character of the sculpture is captivated. To rise to stand on a chair is at the same time a small and a large step. When reaching for a new stand or a point of view one needs to do things in a novel way. That also takes some courage. It is fun to play with idea how the small character sees the large wholeness on the opposing wall. The view is fragmented and complex, yet it is moving forward and remains as one, and in the end, it is coherent. All the pieces are needed in order for the big picture to emerge. The base of the sculpture, on which the chair stands, consists of a collection of discs of various sizes. The discs are still white, unpainted, waiting.