Flora & Fauna

Flora & Fauna, 2017

Teossarja puukaiverruksia, yhteensä 16 osaa. Eri kokoja; 60 cm x 60 cm, 120 cm x 60 cm ja 60 cm x 120 cm. Vaahtera, saarni ja jalava. Series of wood carvings, total 16 parts. Various dimensions 60 cm x 60 cm, 120 cm x 60 cm and 60 cm x 120 cm. Maple, ash and elm. Tampereen Vuokratalosäätiö VTS.

in english

Flora & Fauna -teossarja on taidekilpailun kautta saatu tilaustyö Tampereen Vuokratalosäätiön (VTS) puukerrostaloyhtiöön osoitteessa Koukkurannankatu 10, Tampere. Teossarja sisältää 16 puulevyille kaiverrettua reliefiä sijoitettuna talojen yhteisiin tiloihin.

Teokset on toteutettu tietokoneohjattuna kaiverruksena puulevyille. Kaiverrusten kuva-aiheet ovat alunperin tussipiirrustuksia, jotka on siirretty tietokoneelle ja muokattu kolmiulotteisiksi ja sitten sommiteltu puulevyille.

Sarjan kuva-aiheina ovat suomalaiset kasvit ja eläimet, ja mukana esiintyy myös seudun erityislajeja. Kuvien aiheet ovat toteutettu tarkan piirrosmaisesti, kun taas niiden sommittelua on tehty vapaasti, mielikuvitusta käyttäen ja hyödyntäen konekaiverruksen antamia monistamismahdollisuuksia. Osassa teoksista puumateriaali on valittu sopivasti, ja esimerkiksi luotu nunnamittareille oma saarnilehto käyttäen hyväksi puun värivaihtelua sydän- ja pintapuun välillä. Sarja tuo esille luonnon monimuotoisuutta tekemällä yksittäisiä muotokuvia kasveista ja eläimistä. Tarkka viivapiirrosjälki ja luovasti leikkisä sommittelu tarjoavat sekä esteettisesti nautittavan että hauskan visuaalisen elämyksen talon asukkaille.

Teossarja ja sen pohjalle olevat piirrustukset on esitelty e-kirjassa.

Flora & Fauna

Flora & Fauna was commissioned by Tampere municipal housing company VTS for their wooden apartment building development in address Koukkurannankatu 10, Tampere. The work consists of 16 reliefs carved on wooden boards installed in the communal areas of the two neighboring buildings.

The series is implemented as computer controlled carving on wooden boards. The motifs for the carvings are original ink drawings on paper, which were scanned and then modified into three-dimensional objects on computer.

The motifs are Finnish plants and animals, including also some local rarities. The motifs are drawn accurately and in detail, while they are arranged with freedom, in imaginative ways and making use of duplication enabled by computer controlled carving. In some pieces the wood material has been selected with care, for example, creating an ash grove for the moths by utilizing the contrasting colours of heartwood and sapwood of ash. The series showcase the diversity of the nature with portraits of individual plants and animals. Detailed drawing and playful arrangements combine into aesthetic and fun visual experience for the tenants of the house.

The series and the original drawings are presented in an e-book.