Siltoja rakentamassa, aitoja ylittämässä

Siltoja rakentamassa, aitoja ylittämässä

Taidekeskus Mältinranta, Tampere, 13.2. - 1.3.2016

ROP:n näyttely Taidekeskus Mältinrannassa esitti 9 maalattu veistosta ja installaatiota vuosilta 2015 - 2016. Kahdeksan yhdeksästä teoksesta oli uusia, ennen esittämättömiä.

Teosten sisällöt tutkivat nykyihmisen suhdetta omaan itseensä modernissa ajassa. Kehittynyt nykymaailma, jossa elämme, on osittain ihmisen luoma itsensä kaltaisekseen. Näin ainakin pinnalta käsin näyttää ja näin kuvittelemme hallitsevamme sitä. Pinnan alla kuitenkin luonto antaa meille resurssit, yleensä armeliaasti luotoksi. 

Teemaa lähestytään pienoiskokoon rakennettujen kuvitteellisten tilojen ja paikkojen kautta. Ne ovat kuin lavasteita, jotka muodostuvat todellisuutta muistuttavista rakenteista, kuten taloista tai silloista. Näissä lavasteissa, "elämän näyttämöllä", esiintyy usein yksittäinen pieni ihmishahmo, mies tai nainen. Paino ei ole kuitenkaan sanalla "yksilö", sillä hahmot ovat niin pieniä, ettei kasvonpiirteitäkään juuri erota. Ennemminkin kyse on vain ihmisestä olentona, edes sukupuolella ei ole suurta merkitystä. Aina hahmoa ei ole näkyvillä. Esillä on vain rakennuksia tai muita ihmisen jälkiä, jotka toimivat ikäänkuin hänen edustajinaan. Symboliikalla on suuri merkitys teoksissamme, esimerkiksi rakennuksen voi ajatella edustavan yksilön lisäksi koko yhteiskuntaamme. 

Maailma ei ole helppo paikka nykyaikanakaan, mutta edelleen haluamme kuitenkin uskoa huomiseen ja ennen kaikkea ihmisyyteen. Meidän täytyy olla älykkäämpiä ja neuvokkaampia kuin koskaan aiemmin pystyäksemme ratkaisemaan ongelmamme, kuitenkin kamppailemme yhä vain samojen alkukantaisten vaistojemme parissa kuin aina ennenkin. 

Teoksissamme pyrimme aina pitämään positiivisen pohjavireen, synkkien ja vaikeiden asioiden keskelläkin on aina mahdollisuus, toivo.  Usein mukana on myös huumoria, lähtökohtaisesti tavoitteenamme on aina teos, josta katsoja voi lukea tunteiden koko kirjon komediasta draamaan. 

Näyttelyä tuki TAIKE Pirkanmaa.

Building Bridges, Vaulting Fences

ROP Artist Group exhibition in Mältinranta Art Center showcased nine painted sculptures and installations from years 2015 - 2016. Out of 9 works, eight were new works, not displayed before.

The works contemplate the relationship of today's human being to oneself in the modern times. The developed world of today is to great extent created by man, having become an image of man. This is how it looks and feels like on the surface and therefore has lead to the belief that man can control the world. Yet, under the surface it is the nature that allows us the resources, often gracefully on credit.

The contemplation is through imaginary places and locations built in miniature scale. They are similar to stage sets, formed of structures resembling reality, like houses or bridges. Often in this "stage of life", there stands a lone small human figure, a man or a woman. It is not about some individual person or gender, the figures are so small you cannot make out any facial features. The figure does not represent any individual person, but rather collectively all humanity. Sometimes the figure is not present. There are only buildings or other signs of human activity, representing man. There is symbolism present in our work, for example, one can think that the building represent whole society.

The world is not an easy place to be, not even today, but still we want to believe in tomorrow and, foremost, in humanity. In order to overcome the challenges facing humanity, one needs to be more clever and ingenious than ever before, while at the same time be struggling with one's primitive instincts.

Our works try to keep positive attitude, even when dealing with grim or difficult topics there is always hope. Often there is laughter, and the goal is to have the full spectrum of feelings from drama to comedy. 

The exhibition was supported by TAIKE Pirkanmaa.

Teosluettelo / List of Works

  1. Satunnaisia oivalluksia ajasta ja tilasta, osa 2 / Random Revelations of Time and Space - Part II
  2. Metamorfoosi / Metamorphosis
  3. Rohkeus / Courage
  4. Rohkeus, osa 2 / Courage - Part II
  5. Sisäinen kaikki / Everything is Within
  6. Vuosisatamme monumentti / Monument to Our Century
  7. Universale (Epäonnistumisen mahdollisuus on rajattu lähes nollaan / Possibility of Failure Has Been Reduced Close to Zero)
  8. Yksinäisyys, Pelko, Murha ja Toivo / Loneliness, Fear, Murder and Hope
  9. Hengähdystauko / Take a Break

Näyttelykuvia / Exhibition Photos

 

Video