ROP Megazone

ROP Megazone

Finlayson Art Area 2017, Tampere, Finland, 9.6. - 27.8.2017

Näyttely järjestettiin historiallisen teollisuusrakennuksen kellarissa osana Finlayson Art Area 2017 tapahtumaa. Kellaria hallitsevat vuonna 1899 valmistuneen rakennuksen rungon niitatut teräspilarit ja palkit. Massiivista rakennusta kannattelevat teräspilarit työntyvät kiviarkuista, jotka ovat tulleet osittain esiin alunperin matalaa kellaritilaa myöhemmin syvennettäessä. ROP:n teoksissa usein toistuvien Art Deco -tyylisten tornitalojen runkorakenteet olivat aikoinaan vastaavanlaisia teräsrakenteita.

Näyttelyn teokset ovat vuosilta 2013 - 2017.

The exhibition took place in the basement of a historic industrial building as part of Finlayson Art Area 2017 happening. The basement is dominated by riveted columns and beams forming the frame of the building above, built in 1899. The steel columns supporting the massive structure rise from the stone foundations, which have been partly revealed when the floor of the basement was later dug deeper. Art Deco era high-rise buildings often present in ROP's works had similar steel frame structures in their time.

The works in the exhibition are from years 2013 - 2017.

Teosluettelo / List of Works

 1. Satunnaisia oivalluksia ajasta ja tilasta, osa 2 / Random Revelations of Time and Space - Part II
 2. Sisäinen kaikki / Everything is Within
 3. Rohkeus / Courage
 4. Hengäsdystauko / Take a Break
 5. Keväinen sommitelma / Springtime Composition
 6. Neuvottelun jalo taito / The Art of Negotiation
 7. Koko kuva / The Whole Picture
 8. Universale (Epäonnistumisen mahdollisuus on rajattu lähes nollaan / Possibility of Failure Has Been Reduced Close to Zero)
 9. Yksinäisyys, Pelko, Murha ja Toivo / Loneliness, Fear, Murder and Hope
 10. Ahkeruus  / Busybeeing
 11. Kulku / Passage
 12. Ylitys / Crossing
 13. Metamorfoosi / Metamorphosis  

Näyttelykuvia / Exhibition Photos